Recyklace

Recyklace

Recyklujeme plasty, kovy a papír

Vzhledem k rostoucímu významu ekologie vzrůstá i význam recyklace ve všech oblastech lidské činnosti. Základním cílem naší společnosti je přispět k řešení ekologické zátěže způsobené konkrétně plastovými, papírovými a kovovými odpady. Specializujeme se na výkup a recyklaci plastů převážně formou drcení a následné regranulace. Dále zajišťujeme výkup kovů a papíru. 

Recyklace plastů

Recyklace plastů je proces obnovy zbytkových nebo odpadních plastů a následné zařazení tohoto materiálu do užitečných produktů, někdy v úplně odlišné formě od jejich původního stavu. Vzhledem k rostoucímu významu ekologie vzrůstá i význam recyklace ve všech oblastech lidské činnosti. Cílem naší společnosti je přispět k řešení ekologické zátěže způsobené konkrétně plastovými odpady.

Recyklace kovů

Recyklace kovů je proces opětovného využití použitého kovu. Důvod recyklace je jednak ekologický, protože zatížení životního prostředí při získávání kovů z rud je podstatně vyšší, než při recyklaci a recyklace snižuje množství kovů, které by se spolu s odpadem dostávaly do životního prostředí.

Recyklace papíru

Při recyklaci starého papíru jde hlavně o celulozová vlákna, díky kterým je možné snížit spotřebu primární suroviny pro její získání – dřeva. Papír lze recyklovat i opakovaně, nicméně sedminásobná recyklace je na hranici technických možností a v praxi se této hranice nedosahuje.

Činnosti v oblasti recyklace

Předrcení a následné drcení plastů

Drtíme materiály všech druhů a velikostí na frakci dle požadavků zákazníka včetně odstřiků z výroby.

Regranulace plastů

Regranulujeme materiály na linkách EREMA. HDPE EVOH z automobilových nádrží, HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PS, EPS, PC, PMMA, SAN a další.

Manuální třídění více druhového materiálu

Realizujeme výkup netříděných plastových odpadů, který následně manuálně třídíme ve spolupráci s chráněnou dílnou a dále drtíme případně regranulujeme do finálních výrobků.

Výkup kovů

Vykupujeme železné a neželezné kovy, spolupracujeme s přímými zpracovateli kovového odpadu.

Výkup papíru a kartonáže

Vykupujeme a lisujeme papír a kartonáž pro finální zpracování v papírenském průmyslu.